Senioren doen mee met onderzoek
bij de Universiteit van Amsterdam!

Senioren Doen Mee is een grootschalig onderzoeksproject, waarbij we verschillende soorten onderzoek doen (van online tot toegepast, in het dagelijks leven). Hieronder kunt u klikken op het onderwerp waar u meer informatie over wilt lezen.

ONLINE ONDERZOEK

Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan gezond ouder worden. Denk bijvoorbeeld aan: regelmatig bewegen, gezond en gevarieerd eten en sociaal actief blijven. Toch is op dit moment nog lang niet alles bekend en dat terwijl het aandeel van senioren in onze samenleving steeds meer toeneemt. Vooral in de grote steden - waar het leven vaak als eenzamer en stressvoller wordt ervaren - is men gebaat bij deze kennis.

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe senioren hun leven inrichten en wat de effecten daarvan zijn op hun mentaal én fysiek welbevinden. Die kennis gaan we gebruiken om interventies te ontwikkelen die gezond ouder worden kunnen bevorderen en daarmee bij te dragen aan een gezonde en veerkrachtige samenleving. Want senioren zijn de toekomst en doen mee, u ook?

Meer weten over de achtergrond van het onderzoek? Bekijk dit filmpje!

Op de hoofdpagina vindt u alle belangrijke informatie over dit onderzoek én een inschrijfformulier.

TOEGEPAST ONDERZOEK

Dankzij de deelname van al meer dan 4000 senioren, heeft ons onderzoek tot nu toe al veel waardevolle inzichten opgeleverd. Nu zijn we klaar om de volgende stap te maken en deze inzichten toe te passen teneinde een gezonde en gebalanceerde leefstijl te bevorderen. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een toegepast onderzoek.

In onderstaand filmpje vindt u meer informatie over het onderzoek

Lijkt u dit leuk? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie over de precieze gang van zaken tijdens het onderzoek en hoe u zich kunt aanmelden.

SENIORISME

Wij besteden met ons onderzoek ook veel aandacht aan Seniorisme: stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van leeftijd. Met ons onderzoek hopen we dit belangrijke (maar vaak verwaarloosde) onderwerp meer in beeld te brengen. Voor meer informatie over seniorisme kunt u terecht op deze pagina

Van 13 t/m 17 Septermber staat wij op de 50PlusBeurs in Utrecht. Bezoekers kunnen (interactief) meepraten over het thema gezond ouder worden en hun ervaringen met vooroordelen, stereotypen en discriminatie op grond van hun leeftijd delen.